Obywatelstwo Polskie

Obywatelstwo Polskie Wałcz

Prasówki

W chwili wejścia Polski do Grup Europejskiej polskie obywatelstwo dla wielu cudzoziemców nabrało szczególnej wartości. Wszystko przez ostatnie, że obywatel Polski posiada moc wjeżdżać bez kontroli granicznych do całkowitych państw strefy Schengen. Świadczy to, że będąc polski dowód osobisty można bez przeszkód podróżować, i co ważniejsze – robić na terenie Unii Europejskiej.

Obywatelstwo Polskie Dygowo

Obywatelstwo polskie – uznanie za obywatela polskiego
Znacznie najłatwiej, ponieważ w sposobie administracyjnym, spotkać można o uznanie za obywatela polskiego. Jest niemało możliwości, jak można użyć taką formę, informuje o niej szczegółowo Art. 30 ust. 1 Ustawy o obywatelstwie polskim. Obywatelstwo Polskie Dygowo

1. O uznanie obywatelstwa może spotkać cudzoziemiec, który towarzyszy w Polsce minimum rok na platformie dania na pobyt były otrzymany w stosunku z posiadaną Kartą Polaka lub polskim pochodzeniem. Najczęściej o Kartę Polaka występują postaci z własnymi korzeniami, które przebywają na gruncie byłego Związku Radzieckiego, często na Ukrainie, Białorusi czyli na Litwie.

2. Jeśli cudzoziemiec przebywa jeszcze na terytorium Polski, oraz jego pobyt składa się na daniu na osiedlenie się, pozwoleniu na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich czyli na platformie prawa stałego pobytu, także może wyjść o uznanie obywatelstwa. Osoba starająca się o obywatelstwo musi mieć doskonałe i bezpieczne źródło dochodu oraz tytuł prawy do mieszkania/domu. Spośród ostatniego systemu skorzystać mogą też cudzoziemcy, którzy stoją co chwila od 3 lat w kontaktu małżeńskim z Polakiem/Polką lub nie posiadają żadnego obywatelstwa. Obywatelstwo Polskie Dygowo

3. O uznanie za obywatela polskiego mogą starać się goście ze statusem uchodźcy, którzy przechodzą w Polsce minimum 2 lata i posiadają uprawnienie do osiedlenie się.

4. Za obywatela polskiego może zostać i uznane dziecko, którego rodzic jest rezydentem Polski lub pozostaje na terytorium RP na platformie dania na osiedlenie się lub jest moc stałego pobytu, i drugi rodzic, który nie ma obywatelstwa polskiego wyraził wiedzę na znaczenie dziecka za obywatela naszego kraju. Podobnie wygląda sytuacja, gdy jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie a mama się o uznanie za obywatela polskiego swojego dziecka.

5. Wystąpić o uznanie obywatelstwa może też cudzoziemiec, który legalnie leży w Polsce nieprzerwanie od minimum 10 lat i posiada danie na osiedlenie się, danie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu oraz posiada solidne i doskonałe źródło dochodu oraz tytuł prawy do pokoju mieszkalnego. Obywatelstwo Polskie Dygowo

Zdanie na obywatela polskiego – procedura
Wniosek o uznanie za obywatela polskiego wraz ze zdjęciem zbiera się do wojewody, który jest również pierwszą instancją postępowania. Zwykle – jeśli projekt jest dość prawny i zapewniony dokumentami – z powodzeniem za obywatela polskiego nie stanowi problemu. Wojewoda może skończyć wniosek dopiero wtedy, gdy uzna, razem z ustawą, że nadanie obywatelstwa wnioskodawcy może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa albo ochrony zaufania oraz sposobie publicznego. Co ważne, jako że jest więc technika administracyjna, wnioskującym o uznanie za Polaka przysługuje odwołanie od decyzji wojewody do kolejnej instancji, jaką jest MSWiA. Ostateczną drogę do przyjęcia obywatelstwa zamyka negatywne orzeczenie sądu administracyjnego, do jakiego można odwołać się od negatywnej decyzji MSWiA.

Za wydanie decyzji o uznaniu za obywatelstwa polskiego zapłacić trzeba 219 złotych (jeśli wojewoda wyda negatywną decyzję, liczba taż jest kierowana).

Uzyskanie obywatelstwa polskiego – wniosek do Prezydenta RP
Znacznie trudniej uzyskać obywatelstwo polskie dochodząc do Prezydenta RP o jego dopuszczenie. I wtedy nie właśnie dlatego, że decyzja Prezydenta RP jest niezaskarżalna i spokojna, ale i dlatego, że nie ma norm prawnych, które wymagają prezydentowi wydanie zgody na znaczenie obywatelstwa w jasnym czasie. Zwykle procedura – od złożenia wniosku do jego dopuszczenia – może stać nawet rok. Z kolejnej natomiast części ta ścieżka do naszego obywatelstwa jest oczywistsza dla tych, którzy nie legitymują się odpowiednio długim legalnym pobytem w rodzimym kraju, i z dalekich przyczyn chcą stać się obywatelami Polski. Obywatelstwo Polskie Dygowo

Kto może wyjść o obywatelstwo polskie?
Wnioski o danie obywatelstwa polskiego można dawać w świecie (do wojewody w tle zamieszkania) lub poprzez polskie konsulaty za granicą. W obecnym przypadku trzeba wyszkolić się na duże koszty – złożenie wniosku kosztuje 360 euro. Do tego potrzeba doliczyć koszty tłumaczenia dokumentów, ich uwierzytelnienia oraz notarialnego uwierzytelnienia podpisów.

Uwaga: Jeśli składający dokumenty o obywatelstwo polskie są dzieci w wieku od 16 do 18 lat, to dzieci też muszą wyrazić wiedzę na zmianę obywatelstwa, w wypadku młodszych dzieci zgoda taka nie jest wymagana.

Obywatelstwo Polskie Dygowo

Obywatelstwo polskie – jakie dokumenty trzeba przygotować
Osoba starająca się o uznanie obywatelstwo musi przygotować szereg dokumentów. Oprócz wniosku, kolorowego zdjęcia, będą ostatnie m. in danie na pobyt stały, paszport, dokumenty potwierdzające stałe i ciągłe dochody, zaświadczenie o około do pokoju (wystarczy np. umowa najmu), opinia o daniu Karty Polaka (gdy taka jest), statusu uchodźcy (jeśli został nadany), akty urodzenia i małżeństwa wydane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego.

Osoby starające się o nadanie obywatelstwa we skutku muszą uzasadnić, dlaczego chcą kupić polskie obywatelstwo.

Uwaga: Wśród dokumentów, jakie trzeba złożyć we rezultatu należy także przedstawić zaświadczenie o nauk języka polskiego na pokładzie B1 – wynika to zarówno cudzoziemców, obywateli unijnych ze statusem rezydenta długoterminowego. Certyfikat musi zostać opublikowany przez Państwową Komisję do sytuacji Poświadczania Nauk Języka Polskiego jako Obcego. Praktyka pokazuje, że to jedyny z warunków, które najtrudniej spełnić cudzoziemcom. Obywatelstwo Polskie Dygowo

Zobacz również Obywatelstwo Polskie jak uzyskać?

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments